W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Fundacja im. Profesora Andrzeja Dembicza została powołana z inicjatywy najbliższej rodziny Andrzeja Dembicza, zmarłego 29 listopada 2009 roku. Dorobek naukowy oraz instytucjonalno-organizacyjny profesora dra hab. Andrzeja Dembicza, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, stanowił podstawę do założenia i wyznaczenia kierunków działania Fundacji.

Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną i nie związana z żadnym wyznaniem

Misją Fundacji jest wspieranie i popularyzacja studiów latynoamerykańskich w Polsce i na świecie oraz pomoc w działaniach na rzecz rozwoju społecznego Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Jesteśmy przekonani, że:

·         Rozwój studiów latynoamerykańskich przyczynia się do rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw.

·         Rozwój studiów latynoamerykańskich w Polsce sprzyja budowaniu tolerancji, porozumienia i współpracy między regionami, a tym samym pomaga przeciwdziałać uprzedzeniom rasowym i etnicznym.

 

·         W długofalowej perspektywie studia latynoamerykańskie przyczynią się do wielowymiarowego zbliżenia Polski z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także ugruntowania postaw tolerancyjnych, solidarnych i humanitarnych w naszym kraju.

 

Statut Fundacji (pdf)