W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Teresa Sońta-Jaroszewicz

fizyk atmosfery, latynoamerykanistka. Absolwentka Studiów Podyplomowych CESLA UW. Aktualnie pracownik Centrum Studiów Latynoamerykańskich i doktorantka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Obszarem jej zainteresowań jest sztuka plastyczna Ameryki Łacińskiej i obecność polska w Ameryce Łacińskiej