W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Oscar Barboza Lizano

latynoamerykanista i biolog tropikalny, absolwent studiów latynoamerykańskich (2009) i nauk biologicznych (2006) Universidad Nacional (Kostaryka). Członek stowarzyszenia AUNA – Asociación por la Unidad de Nuestra América, doktorant Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca COME UW.