W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Mirosława Czerny

profesor dr hab.,  jest geografem i latynoamerykanistką, obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu  Studiów Regionalnych i Globalnych na Uniwersytecie Warszawskim. W regionie Ameryki Łacińskiej (Kolumbia, Peru Meksyk, Ameryka Środkowa, Karaiby) wiele lat jako badacz i wykładowca na miejscowych uniwersytetach. Jako stypendystka Fundacji Aleksandra von Humboldta  ponad rok prowadziła badania nad  krajami rozwijającymi się na Uniwersytecie w Tybindze oraz w Oxfordzie.  W 2007 roku Universidad  Nacional de San Agustín w Arequipie (Peru) przyznał jej doktorat honoris causa.