W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Odznaczeni:

w 2015 roku, prof. Maria Teresa Toribio Brites Lemos (Brazyli) cv
w 2017 roku, prof. Antonio Colomer Viadel (Hiszpania) cv i galeria zdjęć


Podstawowe Informacje
Medal jest wyróżnieniem uznaniowym.
Warunki jakie powinien spełniać Odznaczony(a) to:
1. Długa kariera naukowa w dziedzinie badań, nauczania i rozszerzenia wiedzy o Ameryce Łacińskiej.
2. Założyciel(ka) lub organizator(ka) ważnych wydarzeń międzynarodowych (kongresów, sympozjów, konferencji), w których promowano i rozpowszechniano badania na temat Ameryki Łacińskiej.
3. Założyciel(ka) ośrodków i instytucji poświęconych badaniom, nauce, nauczaniu i / lub rozszerzaniu wiedzy o Ameryce Łacińskiej.
4. Założyciel(ka) czasopism akademickich, tygodników, dzienników i innych narzędzi służących do upowszechniania wiedzy o Ameryce Łacińskiej.
5. Posiadać dokonania w zakresie solidaryzowania się i wspierania różnych instytucji i środowisk akademickich, działających na rzecz realizacji i organizacji międzynarodowej współpracy o znaczeniu światowym, w szerokim zakresie badań latynoamerykańskich, takich jak ICA, CEISAL, FIEALC, AHILA.

Galeria Zdjęć