W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Katarzyna Dembicz

córka profesora Dembicza; Geograf i latynoamerykanistka; od 1992 roku pracownik Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (od 2005 r. na stanowisku adiunkta); specjalizuje się w kwestiach rozwoju regionalnego, procesach  demograficznych i społecznych w Ameryce Łacińskiej.