W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Halina Dembicz

wdowa po profesorze Andrzeju Dembiczu; Geograf,  nauczyciel z ponad 40 letnim doświadczeniem w pracy. Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego