W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju i popularyzacja  studiów Latynoamerykańskich w Polsce i działanie na rzecz zacieśniania relacji i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami, w duchu spuścizny naukowej Profesora Andrzeja Dembicza.

Cele te realizowane są poprzez:

- wspieranie studentów i badaczy  polskich i zagranicznych w zakresie prowadzenia studiów latynoamerykańskich,

- pomoc w nawiązywaniu współpracy naukowej i gospodarczej pomiędzy Polską a krajami regionu Ameryki Łacińskiej,

- popularyzację i poszerzanie kręgu zainteresowań priorytetami w naszych gospodarkach,

- rozwijanie pasji i inicjatyw w środowiskach poza studenckich celem zbliżenia społecznego, kulturalnego i naukowego Polski i krajów Ameryki Łacińskiej,

- kontynuacja i dokumentowanie dzieła Profesora Andrzeja Dembicza.