W duchu spuścizny intelektualnej Profesora Andrzeja Dembicza

wspieramy rozwój i popularyzację studiów latynoamerykańskich

oraz zacieśnianie relacji między Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami.

ŻYCIORYS PROFESORA ANDRZEJA DEMBICZA

 

Urodzony 3 lipca 1939 r. w Kowlu.

Absolwent (1963) ówczesnego Instytutu Geografii UW, obecnie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

 

Podstawowe stopnie i tytuły naukowe, wyróżnienia:

·         Doktor nauk o ziemi – Uniwersytet Warszawski 1973 r.

·         Doktor habilitowany – Uniwersytet Warszawski – 1984 r.

·         Profesor tytularny – 1992 r.

·         Doktorat honoris causa  Autonomicznego Uniwersytetu Stanu Meksyk, Toluca – 1985 r.

·         Członek korespondent Sociedad Geográfica de Lima – od 1970 r.

·         Medal XX-lecia Republiki Kuby – 1977 r.

·         Order Zasługi Republiki Peru – 1998 r.

·         Złoty Medal Pamiątkowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie – 2000 r.

·         Order Cruzeiro do Sul Republiki Brazylii – 2002 r.

·         Medal Uniwersytetu Chilijskiego – 2003 r.

 

Zatrudnienie:

Od 1963 r. Uniwersytet Warszawski

 

Stanowiska i funkcje na Uniwersytecie Warszawskim:

Począwszy od 1982 roku, pełnił funkcje kierownicze na różnych poziomach hierarchicznych, zawsze jednak związane merytorycznie ze swoimi zainteresowaniami regionalnymi.

·         Kierownik Zakładu Badań Regionalnych Ameryki Łacińskiej, WGiSR UW – 1988-1991

·         Dyrektor Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA UW – 1988-2009

·         Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy UW – 2002-2009

·         Red. naczelny czasopisma Actas Latinoamericanas de Varsovia – 1984-1995

·         Red. naczelny czasopisma Ameryka Łacińska – 1994-2002

·         Red. naczelny czasopisma Revista del CESLA – 2000 - 2009

·         Koordynator międzynarodowego programu naukowego “Przestrzeń w kulturze Ameryki Łacińskiej” – 1986-2009

·         Koordynator Międzynarodowego Programu SPUB-KBN “Dialog Międzyregionalny Europa Środkowo-Wschodnia – Ameryka Łacińska – 1999-2002

·         Koordynator Międzynarodowego Programu MSN-KBN “Ameryka Łacińska w dialogu międzykulturowym” – 2003-2007

 

Kształcenie:

·         Wypromowane magisteria – 45

·         Wypromowane doktoraty – 5

Wielokrotnie uczestniczył w kursach i wykładach podyplomowych w kilku krajach: Argentyna (1989), Brazylia (1997), Kuba (wielokrotnie), Meksyk (wielokrotnie).

 

Funkcje i stanowiska w międzynarodowym ruchu naukowym:

·         Prezydent Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) – 1993-1995

·         Prezydent Europejskiej Rady Studiów Społecznych nad Ameryką Łacińską – CEISAL, kadencja 2001-2004 (Wiceprezydent w latach 1995-2001)

·         Prezydent Komitetu Organizacyjnego 50. Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów, Warszawa 2000

·         Członek Komitetu Stałego Miedzynarodowych Kongresów Amerykanistów – 2000-2009

·         Członek Rad Wydawniczych i Naukowych następujących czasopism naukowych:

–    Journal of Latin American Studies, Cambridge University – 1977 -2009

–    Afroméxico - Asociación Mexicana de Estudios Afromexicanos – 1996 -2009

–    Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico – 1995 -2009

–    Revista de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana – 1995 -2009

–    Projeções.Revista dos Estudos Polono-Brasileiros, Curitiba – 1998 -2009

 

Zainteresowania badawcze:

·         Tożsamości i procesy regionalne w Ameryce Łacińskiej

·         Przestrzeń w kulturze Ameryki Łacińskiej

·         Dialog międzykulturowy w Amerykach

·         Przestrzeń plantacyjna w Ameryce Łacińskiej

·         Studia latynoamerykańskie na świecie: historia i współczesność

·         Relacje Europa - Ameryka Łacińska

·         Integracja i dynamika regionalna w Ameryce Łacińskiej

·         Procesy międzyamerykańskie

 

Najważniejsze zrealizowane i realizowane projekty badawcze:

·         1965-1966: Użytkowanie ziemi i organizacja społeczno-gospodarcza wsi w Regionie Mayabeque (Kuba); zespołowy, koordynacja (Akademia Nauk Kuby): studium i mapy.

·         1970-1972: Wpływ plantacji trzciny cukrowej na zaludnienie i sieć osadniczą Kuby; indywidualny, (Kuba-Polska): książka

·         1973-1978: Terminologia geograficzna w badaniach regionalnych nad Ameryką Łacińską; zespołowy, koordynacja (Instytut Geografii UW): książka

·         1974-1979: Geograficzne przesłanki integracji społeczno-gospodarczej Karaibów; zespo­łowy, koordynacja (A.N. Kuby): atlas i książka, artykuły

·         1981-1984: Typologiczne studia dynamiki rolnictwa plantacyjnego; indywidualny (WgiSR - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW): książka

·         1984-1986: Lokalne problemy wsi regionu Las Huastecas w Meksyku; zespołowy polsko-meksykański, koordynacja (WGiSR UW – Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca): liczne publikacje

·         1984-1989: Ameryka Łacińska – przestrzeń i społeczeństwo. Społeczne aspekty prze­strzennej koncentracji ludności w Ameryce Łacińskiej; zespołowy; międzynarodowy, koordynacja (WGiSR UW): książka

·         1986-1990: Badania porównawcze społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego w Ameryce Łacińskiej; zespołowy, koordynacja: liczne publikacje

·         1987-1990: Kooperatywizacja rolnictwa Kuby w procesie organizacji przestrzeni wiejskiej; zespołowy polsko-kubański, koordynacja w latach 1987-1989. (WGiSR UW – Uniwersytet Hawański): książka i liczne artykuły

·         1991 -2009 Relacje Polska – Ameryka Łacińska; CESLA UW, zespołowy, koordynacja, 10 książek

·         1993-1997: Obecność polska w Ameryce Łacińskiej; CESLA UW, zespołowy, koordynacja: 10 książek

·         1995-2001: Dialog międzyregionalny Europa Środkowo-Wschodnia – Ameryka Łacińska: kultura, polityka, gospodarka; zespołowy, międzynarodowy, koordynacja (we współpracy z UNESCO: CESLA UW: ok. 15 książek i wiele innych publikacji

·         1995-2009 Przestrzeń w kulturze Ameryki Łacińskiej; zespołowy, koordynacja (CESLA UW – WGiSR UW – CEISAL): 10 książek i wiele innych publikacji

·         2001-2002: Ignacy Domeyko – dziedzictwo i projekcje; zespołowy, międzynarodowy, CESLA UW, koordynacja: 4 książki

·         2002-2009 Ameryka Łacińska w dialogu międzykulturowym; CESLA UW, zespołowy, mię­dzynarodowy, koordynacja

·         2002-2009 Studia latynoamerykańskie na świecie: ewolucja i stan obecny (1492-2003), CESLA UW, indywidualny

 

Najważniejsze doświadczenia zagraniczne:

·         1965-1966: stypendium rządowe Kuby

·         1969-1971: profesor kontraktowy w Akademii Nauk Kuby i w Uniwersytecie Hawańskim

·         1973-1974: stypendium rzadowe Hiszpanii

·         1974-1979: profesor kontraktowy w Akademii Nauk Kuby; profesor wizytujący w Uni­versidad Autónoma del Estado de México

·         1980: badania terenowe w Amazonii peruwiańskiej (3 miesiące)

·         1981: profesor wizytujący w Universidad Nacional Autónoma de México (3 miesiące)

·         1981-1982: kierownik polsko-meksykańskich badań na temat “Procesów Regionalnych w Stanie Meksyk” (badania terenowe w 1981 r.)

·         1985-1986: kierownik polsko-meksykańskich badań na temat “Struktur wsi i rolnictwa w regionie Las Huastecas w Meksyku” (badania terenowe w 1985 r.)

·         1987, 1989: profesor wizytujący w Universidad Nacional del Comahue, Argentina

·         1997: profesor wizytujący w Pontificia Universidade Católica de São Paulo

·         1998, 1999: profesor wizytujący w Universidade do Estado do Rio de Janeiro

·         w latach 1965 i 1989 liczne badania terenowe w: Argentynie, Bułgarii, Hiszpanii, Kolumbii, Kostaryce, Kubie, Meksyku, Panamie, Peru i Wenezueli

·         w latach 1965-2002 drobniejsze doświadczenia zagraniczne wynikające z podróży zawo­dowych, udziału w konferencjach, zjazdach i kongresach, współorganizacji imprez nauko­wych w: Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Kostaryce, Kubie, Jamajce, Meksyku, Panamie, Peru, Urugwaju, Wenezueli, USA oraz Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechosłowacji, Cze­chach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Wło­szech, Rosji (i ZSRR), Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Maroku, Izraelu.

 

Publikacje:

·         Publikacji razem: ca. 330 pozycji, w tym:

–         książkowe: 39 (autorstwo, współautorstwo, redakcja naukowa)

–         książkowe wydane za granicą: 6

–         artykuły, eseje, notatki naukowe: ca. 190

–         artykuły i eseje w czasopismach i publikacjach zagranicznych: ca. 40

–         inne: ca. 100