La Fundación tiene el objetivo de promover el desarrollo y la popularización de los estudios

latinoamericanos tanto en Polonia como en el mundo y promover el acercamiento entre Polonia y América Latina y el Caribe,

conforme con la herencia científica del Profesor Andrzej Dembicz.

Wojciech Doroszewicz

przyrodnik i latynoamerykanista, absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska MSOŚ na Uniwersytecie Warszawskim i Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA UW. Zajmuje się studiami nad relacjami człowiek – środowisko na kontynentach amerykańskich w aspekcie historycznym i kulturowym oraz problematyką zrównoważonego rozwoju na obszarach leśnych, współczesnymi zagrożeniami i ochroną środowiska w Ameryce Łacińskiej. Interesuje się również aktualnymi zagadnieniami ochrony przyrody i środowiska, ochroną różnorodności biologicznej, inwazjami biologicznymi oraz relacjami ludzie - zwierzęta - rośliny. Aktywnie bierze udział w działaniach popularyzatorskich i edukacyjnych. W ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW bada współczesne procesy zagrażające deszczowym lasom strefy umiarkowanej w Ameryce Północnej i Południowej ze szczególnym naciskiem na rozwój i znaczenie prywatnych form ochrony przyrody. Jednym z efektów tej pracy jest blog fotograficzny „Gdzieś indziej w haftowanym lesie” przybliżający przyrodę tych ekosystemów.