La Fundación tiene el objetivo de promover el desarrollo y la popularización de los estudios

latinoamericanos tanto en Polonia como en el mundo y promover el acercamiento entre Polonia y América Latina y el Caribe,

conforme con la herencia científica del Profesor Andrzej Dembicz.

Ryszard Paradowski

dr hab. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, filozof i politolog, religioznawca, pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ameryk i Europy (2008-12); aktualnie pracownik naukowy Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW; przez wiele lat związany z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Kolegium redakcyjnego Dialogue and Universalism. Członek Towarzystwa Humanistycznego