La Fundación tiene el objetivo de promover el desarrollo y la popularización de los estudios

latinoamericanos tanto en Polonia como en el mundo y promover el acercamiento entre Polonia y América Latina y el Caribe,

conforme con la herencia científica del Profesor Andrzej Dembicz.

Mirosława Czerny

profesor dr hab.,  jest geografem i latynoamerykanistką, obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu  Studiów Regionalnych i Globalnych na Uniwersytecie Warszawskim. W regionie Ameryki Łacińskiej (Kolumbia, Peru Meksyk, Ameryka Środkowa, Karaiby) wiele lat jako badacz i wykładowca na miejscowych uniwersytetach. Jako stypendystka Fundacji Aleksandra von Humboldta  ponad rok prowadziła badania nad  krajami rozwijającymi się na Uniwersytecie w Tybindze oraz w Oxfordzie.  W 2007 roku Universidad  Nacional de San Agustín w Arequipie (Peru) przyznał jej doktorat honoris causa.