La Fundación tiene el objetivo de promover el desarrollo y la popularización de los estudios

latinoamericanos tanto en Polonia como en el mundo y promover el acercamiento entre Polonia y América Latina y el Caribe,

conforme con la herencia científica del Profesor Andrzej Dembicz.

Debaty

 

Proponowana debata "Ruchy studenckie w Ameryce Łacińskiej. 43 z Ayotzinapa. Echa europejskie" rozpoczyna cykl spotkań naukowych organizowanych przez Fundację im. Profesora Andrzeja Dembicza i Stowarzyszenie "Puente".
 
Inicjatywa ta mieści się w sferze naszych działań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla młodych latynoamerykanistów oraz imigrantów z Ameryki Łacińskiej, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu.

 

Spotkanie, pod patronatem Stowarzyszenia Doktorantów UW, odbędzie się dnia 13 marca (piątek) o godz. 18.0, w budynku nr 25 (Mały Dziedziniec UW) przy Krakowskim Przedmieściu 24, w sali nr 200 (II piętro).
 
Referaty wygłoszą:
mgr Antonio Matamoros (Instytut Filozofii UW)
mgr Fabiola San Juan (Wydział Chemii UW)
mgr Katarzyna Rosiak (Artes Liberales UW)

 
Moderatorzy:
p. Lech Miodek (FAD) i p. Zbigniew Dąbrowski (Puente)
 
Koordynator: Oscar Barboza Lizano