La Fundación tiene el objetivo de promover el desarrollo y la popularización de los estudios

latinoamericanos tanto en Polonia como en el mundo y promover el acercamiento entre Polonia y América Latina y el Caribe,

conforme con la herencia científica del Profesor Andrzej Dembicz.

Bożenna Figwer

Przedsiębiorca,Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie UG) w Sopocie Wydziału Ekonomika  Przemysłu Okrętowego.Pracę zawodową  rozpoczęła w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej  jako programistka i kontynuowała następnie w biurze projektów budownictwa mieszkaniowego „Inwestprojekt" w Sopocie. Mieszkała na Kubie, dużo podróżowała po Ameryce Łacińskiej. Obecnie prowadzi własna firmę  w branży odzieżowej.